Nên đi bỏ phiếu

Gần đây tôi nhận được một số thư từ đọc giả cho biết cộng đồng người Việt đã thức tỉnh. Nhất là một số người gốc Việt lớn tuổi đã nhận ra được sự bất tài và thiếu trình độ của ông tổng thống thất bại. Sự vô cảm, tự cao, và vô dụng của ông ta để cho con coronavirus giết hại hơn 172,000 mạng người Mỹ. Con số đó sẽ còn tăng mỗi ngày. Cho nên là lần bầu cử sắp tới họ sẽ không bỏ phiếu cho ông ta nữa nhưng họ cũng sẽ không bỏ phiếu cho ông Joe Biden.

Đi bỏ phiếu hay không là sự chọn lựa của bạn. Nếu bạn không đi bỏ phiếu cho ai cả thì bạn chỉ lãng phí đi cái quyền lợi của mình. Và nếu như bạn chỉ không bỏ phiếu cho ông ta thì bạn vẫn cho ông ta được cơ hội thắng. Nếu như bạn thật sự nhận thức được sự nguy hại của ông ta và sự sụp đổ nền dân chủ thì bạn nên bỏ phiếu cho Joe Biden.

Chúng ta thường dạy con cháu rằng khi thấy những gì không đúng, chúng ta phải lên tiếng, và phải hành động để thay đổi sự việc sai trái đó. Bạn hãy dùng tờ phiếu của mình để thay đổi đất nước thứ nhì của chúng ta. Chúng ta mang ơn của họ rất nhiều và chúng ta có trách nhiệm phải góp sức để đấu tranh cho nước Mỹ mạnh mẽ, hòa thuận, và công bằng cho tất cả.

Tôi vẫn lo sợ rằng nếu như ông ta tiếp tục làm tổng thống thêm bốn năm nữa, nước Mỹ sẽ không còn nền dân chủ nữa mà nó sẽ trở thành chủ nghĩa phát xít. Cái tự do mà dân Việt Nam của chúng ta đã đánh đổi cả tính mạng để đi tìm sẽ trở thành quốc gia độc tài. Bạn có thể nào nhìn thẳng vào mắt của con cháu bạn nếu như điều đó sẽ xảy ra chỉ gì bạn không chịu đi bỏ phiếu cho lần bầu cử này? Nên đi bỏ phiếu cho ông Joe Biden càng sớm càng tốt.