Những cách bỏ phiếu trong tiểu bang Virginia

Lần bầu cử tổng thống năm nay rất quan trọng và tiểu bang Virginia có ba cách cho bạn chọn lựa: bỏ phiếu trong ngày bầu cử (ngày 3, tháng 11, năm 2020), bỏ phiếu 45 ngày trước ngày bầu cử, hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Nếu bạn đi bỏ phiếu đúng ngày thì chỉ cần kiểm tra lại hồ sơ của mình ở trang Voter Information cho đúng. Nếu bạn chưa ghi danh thì nên làm càng sớm càng tốt.

Nếu bạn muốn bỏ phiếu sớm hơn ngày bầu cử, bạn có thể bắt đầu vào ngày 19, tháng 9, năm 2020, cho đến ngày 31, tháng 10, năm 2020, ở văn phòng ghi danh (Registrar’s Office). Bạn được bỏ phiếu 45 ngày trước ngày bầu cử và bạn sẽ bỏ phiếu y như ngày bầu cử không có gì khác hết. Những người làm sẽ đưa cho bạn tờ phiếu để điền vào. Bỏ phiếu xong bạn sẽ được cái nhãn dán “I voted.”

Cách lựa chọn thứ ba là bỏ phiếu qua đường bưu điện. Bạn không cần phải có lý do gì để bỏ phiếu qua đường bưu điện. Tuy nhiên nếu bạn lo ngại bị truyền nhiễm COVID-19 là một lý do chính đáng. Lần bầu cử trong đảng vừa qua, tôi đã bỏ phiếu qua đường bưu điện. Quá trình dễ dàng và an toàn. Tôi cũng đã đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện lần này. Bạn có thể đăng ký để bỏ phiếu qua đường bưu điện ở trang này. Hoặc bạn nạp xuống mẫu đơn bằng tiếng Việt, in ra và điền vào. Sau khi bạn gửi đi, bạn sẽ nhận tờ phiếu và phong bì với địa chỉ để gửi phiếu lại. Ngày đầu văn phòng bầu cử của Virginia sẽ gửi phiếu ra là ngày 18, tháng 9, năm 2020.

Nếu bạn lo ngại phiếu bạn bị lạc qua đường bưu điện thì bạn có thể cầm phiếu đến văn phòng ghi danh ở gần chỗ ở của bạn trước 7 giờ tối, ngày 3, tháng 11. Nếu bạn dùng đường bưu điện như U.S. Postal Service, FedEx, hoặc UPS, bạn nên gửi phiếu đi càng sớm càng tốt. Phiếu của bạn cần phải có đóng dấu bưu điện trước hoặc vào ngày 3, tháng 11, năm 2020, và được văn phòng ghi danh nhận vào thứ sáu, ngày 6, tháng 11, năm 2020.

Hy họng những cách bỏ phiếu này sẽ giúp bạn đi bầu cử dễ dàng và an toàn.

Bonjour Vietnam