Nguyễn Văn Học: Gái Điếm

Truyện tiểu thuyết nói lên sự gian nan, đau khổ, thiệt thòi, và chịu đựng của những cô gái bán thân cho đàn ông mua vui. Còn đàn ông thì toàn những kể khốn nạn, dâm đãng, và vũ phu. Chỉ biết dụ gái, chơi gái, lấy tiền gái, và đánh gái. Tôi đọc mà còn hận đàn ông huống chi mấy cô làm điếm. Sung sướng gì trên nỗi nhục nhã và đau đớn của người khác. Đọc để giải trí cho đỡ căng thẳng trong cuộc sống. Văn của Nguyễn Văn Học dễ hiểu và cảm động.