Sáng trưa khuya tối

Nhìn quanh một mình
Đường quen không tới
Tìm nhau ngại ngùng
Chỉ vì đời mình
Chưa có bình minh.