Bất cần

Hôm trước có người hỏi tôi, “Bất cần đời” dịch ra tiếng Anh làm sao. Miệng thì nói ra từ như “careless”, “needless”, và “disregard”, nhưng trong đầu tôi nghĩ dịch chính xác nhất là, “don’t give a fuck”.

Tôi dùng câu châm ngôn này để tự nhắc nhở bản thân mình rất nhiều lần. “I don’t give a fuck about you” hay “I don’t give a fuck about her” hay “I don’t give a fuck about him” hay “Shit, I don’t even give a fuck about myself”.

Những câu này tuy không đẹp đẽ nhưng đã giúp tôi vượt qua rất nhiều khó khăn trong đời sống. Khi bất cần thì không bị cảm xúc vướng víu. Từ chuyện công đến chuyện tư, tôi bất cần mọi vấn đề phiền phức.

Tôi không cho phép mình bị lệ thuộc vào công việc cho dù việc làm nuôi sống gia đình. Ai muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ hoàn tất nhiệm vụ của mình. Không nhúng tay vào những chuyện mâu thuẫn.

Trong đời tư, tôi càng không cho phép mình đặt cảm tình vào những mối quan hệ không xứng đáng. Ai ghét bỏ mình hay tránh né mình, tôi cũng chẳng quan tâm. Ai giàu hơn mình, tài giỏi hơn mình, tốt cho họ. Không có gì phải ganh ghét. Tôi chẳng cần hơn thua gì với ai cả. Có đấu tranh thì cũng với chính mình.

Khi có thể nhắc nhở bản thân mình, “I don’t give a fuck”, thì mọi phiền muộn cũng tan biến. Những cơn trầm cảm cũng trôi qua. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi ta bỏ đi hết những tiêu cực và chú tâm vào những tích cực. Những mối quan hệ trong gia đình, bạn thân, hay người dưng nước lã, tôn trọng nhau thì tốt. Ngược lại, hãy đưa ngón giữa lên cho những ai không biết điều, ganh tị, và ích kỷ.