Nguyễn Tuấn Quỳnh: Sống ở thể chủ động

Nguyễn Tuấn Quỳnh tuổi trẻ, tài cao, thành công như diều gặp gió. Qua Sống ở thể chủ động, tác giả chia sẻ những trải nghiệm và kinh nghiệm của mình. Muốn thành công phải siêng năng, kiên trì, và khát vọng. Theo tác giả là thành công phải giàu có còn thất bại là lười tự học và sống an phận. Khổ thay tôi bị vướng vào hai thứ đó nên muốn thành công cũng không được. Sách này không dành cho hạng người như tôi.