Anh Cầm Fact: Lì quá để nói quài

Quyển sách nho nhỏ nhưng có võ. Lì quá để nói quài gồm những câu chân lý hài hước và những cách chơi chữ dí dỏm. Chẳng hạn như: “Đơn phương /tính từ/ Tiền không nhớ ta, chỉ có ta nhớ tiền”, hoặc “Nhân đôi trầm cảm /cụm động từ/ Chuyện bạn làm lúc xỉn là chuyện bạn muốn làm lúc tỉnh”, hay “Gọi em là cây bút cũ /câu nói/ Vì anh yêu em hết mực”. Tôi đã đọc hai lần và ghi lại một số quotes để dành lúc nào có thời gian sẽ làm một sample cho Vietnamese Typography.

Bonjour Vietnam