Thơ tình Sương Mai

Tập thơ khoảng 200 bài của Sương Mai chỉ viết về tình. Không chính trị. Không căm thù ai. Có giận cũng chỉ giận anh. Có trách móc cũng chỉ trách móc ông (trâu già muốn gặm cỏ non):

Thưa ông, đừng nói làm chi…
Tôi và ông có chuyện gì nói đâu
Thưa ông, đừng nói chuyện sầu
Chuyện yêu, chuyện ghét, chuyện trầu, chuyện cau

Thưa ông, đừng nói thương đau
Tôi đâu có muốn ngọt ngào với ai
Thưa ông, đừng hỏi ngày mai
Tình duyên, âu cũng… lâu đài người xây

Thưa ông, đừng dọa tôi hoài
Chết đi cũng thể, chim bay cũng rồi
Thưa ông, đừng nói yêu tôi
Tim tôi hóa đá, tôi rồi hóa thân

Thưa ông, đừng nói xa gần
Tôi không…, nhất định, ân cần mà chi?
Thưa ông, đừng luyến lưu gì
Tôi còn sợ lắm… người đi không về
Thưa ông, tôi sợ lời thề…

200 bài về một đề tài cũng hơi bị dài. Nhưng thơ của Sương Mai đọc dễ hiểu và dễ gần.