Cao Nguyên: Ba dòng thơ

Tập thơ mới của anh Cao Nguyên được thiết kế với rất nhiều khoảng trắng (white space). Mỗi trang dàn trải (page spread) chỉ có một bài thơ. Mỗi bài thơ gồm có ba dòng, chẳng hạn như thể loại haiku:

cao nguyên rộn ràng quá
sẽ thức giấc nàng thơ, nàng thơ
còn ngủ trong thơ mưa

Nhưng anh không chỉ dừng lại ở haiku, có bài chỉ có ba chữ:

chút vu vơ
chút ngu ngơ
chút thơ thơ

Hoặc năm chữ:

gió mùa xuân màu xanh
gió mùa đông màu đen
gió mùa thu màu em

Cách chơi chữ của anh rất thú vị. Thí vụ như cách anh dùng tiếng Anh cùng tiếng Việt:

an apple a day
keeps the doctor away. thôi
ăn apple. em ôi!

Với những người xa quê hương từ nhỏ như tôi muốn học lại tiếng Việt, đây là quyển sách lý tưởng để đọc và tập làm thơ. Làm liền ba dòng bốn chữ:

đọc tới đọc lui
đọc xuôi đọc ngược
đọc mãi vẫn được