Thy Lan Thảo: Chút tình chút ý

Nghe tên tưởng tác giả là phụ nữ nhưng là đàn ông. Tập thơ phát hành năm 2005 có được bài “Về gặp lại em” ấn tượng:

Ta về em gái một con
Đường xưa cỏ úa lối mòn êm chân
Nằm đêm ngó ý bâng khuâng
Tay ôm em bỗng châu thân rã rời
Giòng xuôi nước ngược chia đời
Tám năm ai có trách lời đợi mong
Má xưa sắc vẫn nắng hồng
Mắt xưa mi vẫn nét cong tuyệt vời
Thì thôi cũng một nụ cười
Kệ đời mưa gió tả tơi bước về

Còn nhiều bài thơ khác đa số là về người mẹ còn ở lại quê hương. Đọc cũng được nhưng phải phê bình rằng bìa sách thiết kế không được ấn tượng nhất là cách dùng chữ.