Vũ Trọng Phụng: Trúng số độc đắc

Từ kẻ thất nghiệp bị người thân và người đời khinh bỉ, Phúc Trúng số độc đắc được mọi người kính trọng. Quả đúng như câu châm ngôn “Có tiền mua tiên cũng được”. Phúc nhận thức rằng:

Xưa kia, lúc còn nghèo, anh tưởng loài người tuy vậy cũng khá. Bây giờ, giàu rồi, anh càng thấy loài người dã man. Thật thế, chẳng một đứa nào ra gì, vì đứa nào cũng chỉ… tiền! Anh thấy những người tử tế, có lòng nhân đức, đều là ngu dại, lại đáng thương hơn cả những kẻ được họ làm phúc cho!

Đề tài về tiền thì kể hoài cũng không bao giờ hết. Thú vị của quyển tiểu thuyết này là nhà văn Vũ Trọng Phụng đã đem vào một số câu tục ngữ như “Con giun xéo mãi cũng quằn” hoặc “Ếch nằm đáy giếng, coi trời bằng vung”.