Xuân Hảo: Tình trầm 6

Xuân Hảo tiếp tục với phong cách đơn giản qua Tình trầm 6. Với phần hòa âm nhẹ nhàng của Đạo Nguyễn, Xuân Hảo hát lại những ca khúc cũ. Xuân Hảo trình bài “Một lần nữa thôi” của Trúc Hồ cũng tốt. Nhưng “Có những niềm riêng” thì không đạt lắm vì cái bóng của Tuấn Ngọc quá lớn với ca khúc của Lê Tín Hương. Với “Áo anh sứt chỉ đường tà” của Phạm Duy thì phối khí không phù hợp cho những đoạn cần hùng mạnh như cách dàn dựng theo phong cách bán cổ điển của Đức Tuấn. Nhưng ca khúc khác của Phạm Duy, “Tóc mai sợi vắn sợi dài”, song ca cùng Lan Anh thì rất hợp. Tình trầm 6 không bức phá nhưng tạm ổn.