Bằng lái mới

Sáng nay đến Bộ Giao Thông Vận Tải kế bên chỗ làm để đổi mới bằng lái xe. Tưởng đâu phải đợi một đến hai tiếng nhưng không ngờ vừa vào là được làm thủ tục ngay. May là lúc chín giờ sáng vắng vẻ. Hơn nữa mình cũng đã chuẩn bị sẵn giấy tờ và đã điền đơn trước trên mạng. Giờ có bằng lái rồi nên lái xe yên tâm hơn. Hên là nhờ mua lon bia mới phát hiện bằng đã hết hạn sáu tháng rồi mà không hay biết.