Truyện ngắn Lê Hà Ngân

Năm trước tôi định đọc quyển Truyện ngắn Lê Hà Ngân nhưng ngưng khi thấy sách quá nhiều lỗi. Không phải trong chính tả mà trong cách gõ chữ Việt. Chẳng hạn như chữ ơ thiếu dấu móc hoặc hai chữ gắn liền nhau. Giờ đọc lại thì thấy cách viết văn của Lê Hà Ngân hay. Những câu chuyện về tình cảm và xã hội ấn tượng. Trong “Một khoảng trời mây trắng”, tác giả đưa vào hai câu châm ngôn mà tôi chưa từng nghe qua: “Ừ lành thì làm gáo, vỡ thì làm muôi nhé!” và “Sông còn dò được khúc nông sâu mà lòng người không ai dò hết được”.