Phông chữ dành cho tiếng Việt

Mới khám phá ra là I Love Typography có một bộ sưu tập phông chữ có dấu cho tiếng Việt. Đang ngắm nghía bộ Blacker Pro Text.