Khổ Say

Đen Vâu:

Ở trong xóm anh rất ngoan, chẳng ai thấy anh say mèm
Mẹ anh dặn anh đủ thứ, nhưng quên dặn đừng say em

Binz:

Em ơi, em ơi đừng làm khổ anh
Anh chỉ muốn chân em ở trên cổ anh