Giỗ thứ nhì của mẹ

Hôm nay ngày giỗ mẹ, con mua vài món chay mời mẹ dùng. Cuối tuần chúng con về thăm mộ mẹ. Mới đó mà hai năm đã trôi qua. Trong tim chúng con vẫn luôn có mẹ.