Hồ Anh Thái: Bắt đầu cất lên tiếng cười

Tập tiểu luận của nhà văn Hồ Anh Thái được chia ra làm ba phần: đời sống, điện ảnh, và văn chương. Đọc thì cũng được nhưng hơi bị ngán. Tôi không hẳn không đồng ý với những cái nhìn của ông. Chỉ không thích hợp với cách nhận xét và phê bình của tác giả. Không rõ nguyên nhân ra sao. Nếu nói ông khắc khe cũng không đúng, tự cao cũng không đúng, hoặc khen nội chê ngoại cũng không hẳn. Tóm lại không thích cũng không ghét cách viết của ông và đương nhiên tôi tôn trọng những góc nhìn của ông.