Huỳnh Trọng Khang: Phật trong hẻm nhỏ

Đọc mấy truyện đầu không cảm nhận được vì chưa quen cách viết của tác giả. Khi nắm được lối đưa văn của tác giả thì mấy truyện sau cảm thấy hứng thú hơn. Tôi đọc tập truyện ngắn này khá lâu vì gần đây viết nhiều hơn đọc. Đồng thời bị phân trí nên cũng không nhớ rõ những câu chuyện đã đọc. Tôi chỉ nhớ nhất là truyện cuối “Tục đế” với đề tài xã hội, tình dục, và Phật giáo. Chắc chắn sẽ quay lại với tập truyện ngắn này trong tương lai.