Tâm Minh: Mưa Xuân

Tập thơ gồm những tác phẩm từ những tác giả tên tuổi như Robert Frost, Emily Dickinson, James Joyce, và William Shakespeare được dịch giả Tâm Minh chuyển sang ngữ Việt. Khi đọc tập thơ này tôi chỉ chăm chú vào tiếng Việt để xem ông Tâm Minh chuyển ngữ ra sao. Và ông đã dựa vào ý thơ để viết lại những câu thơ bằng tiếng Việt chứ ông không dịch xác nghĩa. Chẳng hạn như đoạn cuối của bài “The Road Not Taken”, Robert Frost viết như sau:

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Tâm Minh chuyển sang tiếng Việt như sau:

Mai này ta kể chuyện đời
Nơi miền đất lạ thở dài luyến thương:
Rừng kia chia cách đôi đường
Ta theo một ngả ít vương dấu giày
Đời ta từ đó đổi thay
Lá vàng theo gió cuốn bay cuối trời.

Không hiểu tại sao ông lại thêm câu cuối: “Lá vàng theo gió cuốn bay cuối trời”. Quyển sách này đã xuất bản vào năm vào năm 2001 tại tiểu bang Virginia, nơi tôi và dịch giả hiện cư ngụ. Nếu có dịp gặp mặt ông, tôi sẽ hỏi thử. Vì những bài chuyển ngữ của ông có chất thơ chứ không chỉ thông dịch nên đọc rất thú vị.