Dùi đánh đục, đục đánh săng

Hơn tuần nay, tôi làm biên tập cho một quyển sách của gia đình do dì út tôi viết. Trong đó dì có viết lại bài cao dao như sau:

Dùi đánh đục, đục đánh săng.
Ách giữa đàng, quàng vào cổ.
Ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày.
Ăn chưa no, lo chưa tới.

Khi tôi google thì không tìm ra được bài thơ này. Dường như đây là những câu tục ngữ. Và tôi đã dịch lại như sau:

Stick hits chisel, chisel hits wood.
Putting on one’s neck a yoke from the middle of the road.
Attend a death anniversary, lose a day of plowing.
Not fully eaten, not yet worried.
Eat new rice, have old conversations.

Nếu bạn đọc nào giỏi cả tiếng Anh và tiếng Việt có lời góp ý, xin vui lòng liên lạc với tôi.