Xù Coke & Six Feet Under: Nhật ký của những kẻ chán đời

Những bài viết ngắn tựa như những blog posts chia sẻ tâm sự cá nhân của hai tác giả. Nội dung rời rạc. Chuyện không đủ thu hút. Cách viết không đủ quyến rũ. Tác giả viết trong tâm trạng chán đời nên cũng chẳng có gì sôi nổi. Đọc không thấy chán đời, chỉ thấy chán nản.