Sám báo hiếu

Hôm thứ Tư, Mẹ vợ cùng vợ chồng con cái cùng nhau đến chùa Di Đà để cúng 100 ngày cho Mẹ. Nghe sư ông Pháp Quang và sư cô Hạnh Hiếu tụng bài kinh về Mẹ rất ý nghĩa. Tôi chỉ nhớ mang máng:

Nhớ nghĩa thân sinh
Con đến trưởng thành
Mẹ dày gian khổ
Ba năm nhũ bộ
Chín tháng cưu mang.
Không ngớt lo toan
Quên ăn bỏ ngủ
Ấm no đầy đủ

Về nhà tìm trên mạng mới biết đây là bài “Sám Vu Lan.” Đồng thời tôi cũng tìm được 10 bài “Sám báo hiếu” nên quyết định làm một trang web để dành đọc. Trong 10 bài “Sám báo hiếu” tôi tìm được, bài số 6 (“Kệ nhớ ơn cha mẹ”) và bài số 7 (“Sám hiếu từ”) giống với nhau. Chỉ khác tựa đề nên tôi đã đổi bài số 6 với “Sám Vu Lan.”

Về phần chữ, tôi dùng Texturina do Guillermo Torres thiết kế. Texturina có những đặc điểm của Blackletter và Blackletter loại chữ được dùng để in kinh mấy trăm năm về trước. Khâm phục nhà thiết kế Guillermo Torres đã tạo ra bộ phông sắc sảo nhưng rất dễ đọc và có luôn cả dấu Việt.

Mời các bạn đọc bộ kinh “Sám báo hiếu.”