Chuyện ông Trump

Sáng thứ Bảy đưa hai thằng con đi hướng đạo. Lâu lâu mới gặp lại những phụ huynh nên cũng hỏi thăm vài câu. Dĩ nhiên là phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang dụ ông Trump. Tôi định rút lui đọc sách nhưng nén lại lắng nghe thử họ nói gì.

Có người cho rằng tại sao ông Trump lại cẩu thả để bị nhiễm. Tôi định nói ông ta có thèm cẩn thận bao giờ đâu mà cẩu thả nhưng chỉ lắng nghe. Có người cho rằng họ không thể nào bỏ phiếu cho ông Biden vì ổng nói chuyện yếu ớt và không hay bằng ông Trump. Tôi hơi ngạc nhiên đỉnh hỏi ông Biden nói yếu ớt ra sao còn ông Trump nói hay chỗ nào thì có cho rằng cuộc tranh luận vừa rồi ông Trump đánh gục ông Biden không có đường đỡ. Nghe xong tôi cũng im luôn. Theo tôi nghĩ chắc tiếng Anh của họ còn kém nên ông Trump nói dễ hiểu hơn vì ổng nói như đứa con nít lớp hai lớp ba. Ngược lại ông Biden nói về những chính sách ở tần lớp cao hơn nên họ không hiểu hoặc không muốn tìm hiểu.

Có người cho rằng họ ủng hộ ông Trump vì chỉ có ông mới chống chọi lại Tàu. Tôi đã nghe rất nhiều người Việt nói về điểm này. Họ chỉ nghe và tin những lời đe dọa trống rỗng của ông còn việc ông bị Tàu chơi xỏ thì họ không thấy. Chẳng hạn như lúc COVID mới bắt đầu ở Tàu, Trump dại dột tin lời tụi Tàu nói mọi chuyện đã ổn định. Ổng còn khen ông Xi đã giải quyết mọi chuyện tốt đẹp. Lúc COVID tràn vào nước Mỹ, ổng mới biết bị tụi Tàu chơi nên chửi bới tụi Tàu này nọ. Lúc đó đã quá muộn. Có la ó um sùm cũng đã thua tụi Tàu. Bây giờ còn bị nhiễm con “vi trùng Vũ Hán” nữa. Vậy mà nói ông ta có tư cách chống tụi Tàu. Thật là một sự mù quáng.

Có người bình luận rằng bây giờ có hai bên. Một bên muốn ổng mau bình phục còn một bên muốn ổng chết. Tôi hỏi ai mà ác vậy muốn ổng chết? Câu trả lời là đám Dân Chủ. Tôi đáp lại rằng bên Dân Chủ không muốn ổng chết. Chỉ muốn ổng thua. Một con người tự cao như ông ta, thua còn nhục hơn chết.

Đến giờ phút này mà họ vẫn không thể nhìn ra được sự thất bại nặng nề của ông ta trong việc ngăn chặn COVID. Họ vẫn cho rằng con số hơn 209,000 người chết là giả tạo để lật đổ ông Trump. Họ cho rằng nếu như ông Biden thắng, nước Mỹ sẽ trở thành cộng sản. Không biết phải nói gì hơn nữa ngoài sự thất vọng với những người như thế trong cộng đồng Việt.