Lợi ích hay đạo đức

Một số bạn đọc đã gửi email đến tôi sau khi đọc blog post “Nên đi bỏ phiếu.” Có bạn cho rằng tuy giờ đây đã thấy được sự dối trá và vô tài của ông Trump như vẫn không bỏ phiếu cho ông Joe Biden. Bạn cho rằng bỏ phiếu cho đảng Dân chủ là làm ngược lại với lợi ích của bạn. Vì bạn là một người làm thương mại mà đảng Dân chủ thì tăng thuế.

Tôi hiểu được việc bạn kiếm ra tiền bằng mồ hôi và nước mắt của mình. Nhưng nếu như bạn bỏ phiếu cho đảng Dân chủ không có nghĩa bạn làm ngược lại với lợi ích cá nhân mà bạn làm theo đạo đức của chính mình. Giữa công việc đóng thêm một chút thuế hay để nền dân chủ (democracy) của đất nước tự do bị sụp đổ thì bạn chọn như thế nào?

Dĩ nhiên tôi không thể nào đứng nhìn nền dân chủ bị phá hoại trong tay một người không tôn trọng luật pháp. Không ai trên cả luật pháp và tổng thống Mỹ cũng không ngoại lệ. Nếu như đóng thêm thuế để giúp đỡ những người gặp khó khăn thì cũng nên.

Tôi nghĩ hoàn cảnh lúc mới đặt chân đến bến bờ tự do của bạn cũng giống như tôi. Nhờ có tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ (tiền của những người đóng thuế) đã giúp đỡ dân tị nạn chúng ta lúc ban đầu gặp nhiều khó khăn. Nhờ đó mà bạn đã phấn đấu từ hai bàn tay trắng để có được ngày hôm nay. Giờ đây anh đã thành công thì tại sao không giúp đỡ người khác như mình ngày xưa? Người Việt Nam chúng ta có câu, “Đừng ăn cháo đái bát.”

Bonjour Vietnam