Kì thị

Khi đọc những lời lẽ miệt thị người Mỹ Da Đen, tôi xót xa và xấu hổ cho cộng đồng Việt ở Mỹ. Trong giờ phút này cộng đồng của chúng ta phải tranh đấu cho sự bất công của cộng đồng Da Đen. Nếu như chúng ta không lên tiếng kêu gọi thay đổi thì đừng thêm dầu vô lửa với những từ ngữ khinh bỉ như “lười biếng,” “vô giáo dục,” “thấp hèn,” hoặc “trộm cướp.”

Sinh mạng của người Mỹ Da Đen thật đáng trân trọng. Họ đã trải qua quá nhiều sự bất công và sự kì thị. Từ lúc làm nô lệ bị đánh đập và thậm chí bị treo cổ, họ đã đấu tranh để được quyền công bằng. Sau 400 năm, giờ đây sinh mạng của người Da Đen vẫn nằm trong tay những người có nhiệm vụ bảo vệ họ. Người Mỹ Da Đen biểu tình vì sinh mạng của họ vẫn bị nguy hại. Người Mỹ Da Đen biểu tình vì sinh mạng của họ dễ dàng cướp đi chỉ vì màu da của họ. Người Mỹ Da Đen biểu tình cho mạng sống của họ. Người Mỹ Da Đen biểu tình cách đối xử hung bạo và tàn nhẫn với họ. Những kẻ cướp bóc chỉ lợi dụng hoặc muốn tàn phá sự biểu tình bình lặng của họ.

Nước Mỹ nợ người Mỹ Da Đen rất nhiều. Điều ít nhất người Mỹ có thể làm là tôn trọng mạng sống của họ. Việc chúng ta có thể làm được là thay đổi chính quyền trong cuộc bầu cử sắp tới. Những lời lẽ khinh bỉ và kì thị nên giữ lại cho chính cá nhân thôi.