45 năm

Một ngày như mọi ngày vẫn bị cách ly ở nhà. Sau 45 năm, tôi cũng không có lời lẽ gì để bày tỏ. Thôi thì chỉ chia sẽ những hình ảnh và nhạc tôi đã phối họp để tưởng nhớ ngày Sài Gòn sụp đổ. Mời quý vị xem: