Phiên Nghiên: Trái tim son trẻ

Qua tạp bút được biết Phiên Nghiên cùng quê quán tôi nhưng đáng tiếc rằng cô không viết nhiều về Mỹ Tho. Cô cũng đam mê nhạc Trịnh nhưng cũng không viết nhiều về lời nhạc của ông. Tuy nhiên cô viết về những món ăn Việt Nam khiến tôi chảy nước miếng. “Nguồn ngọn…” có đề tài thú vị. Những bài khác thì cũng được nhưng hơi bị ngắn nên không diễn đạt được hết.