Nguyễn Xuân Khánh: Chuyện ngõ nghèo

Chăn lợn là một nghệ thuật. Bọn chúng không chỉ ăn no rồi ụt ịt cả ngày mà còn tranh đấu nhau mãnh liệt. Qua những chi tiết nuôi dưỡng lợn và những lời trò chuyện với bọn chúng, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh dùng chất lợn để miêu tả những ô nhiễm của bản chất loài người. Những hư cấu đi quá xa với sức tưởng tượng của tôi. Tuy truyện khá thú vị nhưng tôi vẫn thích đọc sách phi hư cấu hơn.