Nội và Ngoại

Thằng con thắc mắc tại sao grandma chữ Việt lại có bà nội và bà ngoại? Tại chữ Việt mình phong phú thay vì phải nói mẹ của mẹ (mother’s mother) thì gọi là bà ngoại hoặc mẹ của ba (father’s mother) thì gọi là bà nội. Như thế dễ phân biệt.

Nó hỏi tiếp, vậy nội và ngoại nghĩa là gì? Từ nhỏ đến bây giờ tôi không để ý nhưng cũng trả lời theo dự đoán của mình. Nội là bên trong (inside) còn ngoại là bên ngoài (outside). Truyền thống của mình thường thì mẹ phải về ở nhà chồng làm dâu. Các cháu ở chung với mẹ của ba nên gọi là bà nội. Còn mẹ của mẹ ở riêng nên gọi là bà ngoại. Tôi cũng chả biết giả thích như thế có đúng không.

Nó lại hỏi tiếp, vậy mẹ của mẹ đang ở chung với chúng ta thì phải gọi là bà nội chứ? Ừ ha, cũng có lý. Thôi thì gọi grandma đi cho chắc ăn.