Tính Sau

Sau ba tháng, cuối cùng cũng xin được tăng lương cho thằng lính. Nó làm khá lắm. Giúp tôi làm những công việc lặt vặt để tôi có thể tập trung vào những công việc cần nhiều thời gian hơn. Xếp của tôi cũng rất hài lòng khi giao phó công việc cho nó. Nó vừa làm vừa học nên có thể kéo dài đến hai năm. Sau đó thì tính sau.

Tôi làm ở trường này đã hơn bảy năm. Thời gian trôi qua mau quá. Công việc cũng đã ổn định. Giờ giấc cũng thoải mái. Muốn cầu tiến thì phải đi nhưng làm sau tìm được công việc mà có thể dành thời gian với con cái như bây giờ. Nghĩ đến đó thì đành phải ở lại cày tiếp. Chừng nào tụi nhỏ lớn tính sau.

Đã sang năm mới tôi vẫn không đống được Facebook. Đó vẫn là nơi để biết đến sinh hoạt của gia đình và bạn bè ở xa. Dĩ nhiên tôi vẫn lo ngại về vến đề riêng tư nhưng nếu đã dùng dến mạng rồi thì chạy đâu cho khỏi. Tôi đã bị ép vào Google và không thể nào tách ra được. Từ điện thoại đến email đến hình ảnh, và một số dịch vụ khác, tôi phải phụ thuộc vào Google. Vả lại trang blog này còn có gì mà tôi đã chưa từng nói đâu. Bỏ Facebook vẫn còn vướng vào thứ khác. Thôi thì điếc không sợ súng vậy. Chừng nào có chuyện tính sau.

Ừ thì vậy đi. Chuyện tương lai để tính sau. Bây giờ tính chuyện bây giờ.