Hiền Trang: Tuổi trẻ lạc lối và những cuốn sách của tôi

Những bài văn ngắn viết lại những suy nghĩ của tác giả qua những quyển sách cô đã đọc. Phải là người mê sách Hiền Trang mới đọc nhiều sách với nhiều tác giả khác nổi danh trên thế giới. Những quyển sách được chọn lựa để viết về tuổi trẻ. Tuy nhiên cách viết của Hiền Trang không đủ lôi cuốn và thiếu phần sâu lắng nên đọc không được ấn tượng cho lắm. Có thể là tại tôi chưa từng đọc những quyển sách cô đọc và tôi cũng chưa biết đến nhiều tác giả trên thới giới.