Lê Khoa hát Lê Minh Sơn

Đúng hơn là Lê Khoa hét Lê Minh Sơn. Nếu nói Tùng Dương hát như lên đồng thì Lê Khoa rống như bị ma quỷ nhập. Rất đáng tiếc vì những phần hòa âm trong album rất hay. Phải chi những nhạc phẩm này không có lời. Một lần nữa Lê Minh Sơn biến Lê Khoa thành một nam giới Thanh Lam.