Tuấn Khanh: Những câu chuyện về đàn bà

Tập truyện ngắn của nhạc sĩ Tuấn Khanh một phần ba là về đàn bà. Hai phần còn lại là cảm nghĩ của tác giả về sự khác biệt giữa văn hóa thời nay và thời của ông. Những bài tôi thích nhất là viết về nhạc. Còn những câu chuyện về xã hội đọc cũng tạm.