Việt Khang: Nước Nam của người Việt Nam

Việt Khang chưa phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng anh hát những ca khúc của mình bằng một con tim yêu đất nước Việt Nam. Từng lời ca của anh chứa đựng từng nỗi đau khi chứng kiến nước nhà bị Tàu xâm chiếm. Ca từ của anh nói lên sự đấu tranh cho người dân Việt Nam. Từ “Nước Nam của người Việt Nam,” “Anh là ai,” “Trả lại cho dân,” đến “Việt Nam tôi đâu,” những lời tâm sự của anh khiến tôi nghẹn ngào xót xa vô cùng cho quê hương của chúng ta. Thành thật cám ơn tấm lòng yêu nước của anh và rất kính trọng sự dũng cảm của anh.