Vũ Bằng: Phù dung ơi, vĩnh biệt!

Tự truyện của nhà văn Vũ Bằng viết lại những tháng ngày muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong với thuốc phiện. Ông bị nghiện nặng nhưng cũng trải qua được nhờ sự yêu thương của vợ và sự giúp đỡ của người cô. Tuy thích cách kể chuyện đơn giản và chân thật của ông, tôi không hứng thú mấy với chủ đề này. Có lẽ hơn 70 năm trước, lúc sách này mới phát hành, thuốc phiện là một đề tài táo bạo. Bây giờ thì nghiện thuốc không còn gì xa lạ nữa.

Bonjour Vietnam