Lê Minh Quốc: Trong tàn phai có nụ hồng thơm lên

Đây là lần đầu tiên tôi đọc sách tiếng Việt về tự học hoàn thiện bản thân (self-help book). Những bài văn ngắn ngủi nhẹ nhàng nhắn nhủ về đời sống và đạo đức của con người. Sống sao cho nhẹ nhàng (hãy để gió cuốn đi) và có một tấm lòng. Rất bổ ích tinh thần cho những ai chưa từng trải nghiệm với cuộc sống. Riêng tôi thì đã từng lăn lộn với đời nên đọc gần 50 bài cũng hơi bị đuối vì tôi biết được những lời khuyên của tác giả ra sao. Tuy nhiên đó là những lời nhắc nhở đáng nhớ.