Huỳnh Như Phương: Hãy cầm lấy và đọc

Quyển sách tập hợp những bài báo ngắn của Huỳnh Như Phương viết về chủ đề đọc sách. Phần đầu của sách gồm những bài viết thú vị liên quan đến nghệ thuật đọc sách, văn hoá đọc, phê bình, và những hoạt động về sách. Phần còn lại Huỳnh Như Phương giới thiệu những tác giả của Việt Nam. Tôi thì không rành mấy về những nhà văn Việt nên sẽ cần thời giờ tìm hiểu thêm. Những ai là con bọ sách nên Hãy cầm lấy và đọc.