Thái Cường: Những mảnh mắt nhìn

Những mảnh mắt nhìn của tác giả trẻ Thái Cường được cấu trúc không theo thứ tự. Mỗi chương mỗi truyện nhưng có sự liên kết với nhau. Người đọc có thể tự chọn cho mình lối đọc riêng. Những nhân vật và những hoàn cảnh khác nhau nhưng liên hoan cùng nhau. Nội dung viết về gia đình, yêu thương, thù oán, và cuộc sống. Tuy hơi nhợt nhạt nhưng đọc cũng được.