Nguyễn Thị Kim Ngân: Nào, mình cùng đạp xe đến Paris

Quyển hồi ký viết lại cuộc hành trình của tác giả cùng với bạn trai người Tây đạp xe từ Việt Nam đến Paris. Cách viết của Kim Ngân nhẹ nhàng và đơn giản. Những cảnh vật cô miêu tả cũng rất đẹp. Nhưng đọc khi cô đi đến Tàu (khoảng 100 trang) là tôi thấy bị đuối. Cuộc hành trình của cô đã trở thành cuộc du lịch ít tốn kém. Những ai thích du lịch theo kiểu phiêu lưu nên đọc. Tôi thì muốn tìm hiểu thêm về cái nhìn và cảm nghĩ của cô hơn.

Bonjour Vietnam