Hẹn

Hôm nay có hẹn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy phấn khởi với những cuộc hẹn. Tôi mong từng phút từng giây để đi đến cuộc hẹn. Đúng vậy, tôi cần có cuộc hẹn như cần phép chữa bệnh. Tôi bị nghiện không thuốc chữa nhưng cũng không khó trị. Chỉ cần xin được hẹn.

Nếu nghĩ ra sớm với những cuộc hẹn thì đời đã tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng có cách giải quyết thì tốt lắm rồi. Hy vọng đây là phương pháp vẹn toàn để đem đến cuộc sống lành mạnh. Ta vui trời đất cũng vui. Cám ơn những cuộc hẹn sôi động. Cám ơn người cho tôi những cuộc hẹn giá trị. Tôi đội ơn người rất nhiều. Hẹn gặp trong cuộc hẹn.