Phán xét

Bài nhạc mới của Rhymastic viết về haters:

Thứ âm nhạc này đến từ góc phố
Nơi bụi bặm và mùi ẩm mốc đóng đô
Mày chỉ quen với mùi giấy bạc hòa giữa chồng nhung lụa
Lấp lánh, thảm đỏ, yeah mày sống như vua