Bái Phục

Hôm nọ đi H Mart ăn trưa ngồi kế bên bàn ba người Á Châu. Một ông già hói, một người đàn bà xồn xồn, và một thiếu nữ độ 30 mấy có thể nhỏ hơn hoặc bằng tuổi của tôi. Lúc đầu không biết là người Việt cho tới khi ông già gọi người đàn bà xồn xồn là má và gọi cô thiếu nữ là em. Té ra mẹ vợ ông này còn trẻ tuổi hơn ổng nữa. Thật bái phục. Định qua hỏi ông ấy có nhận đệ tử không.