Lờ đi

Không xem bất cứ tin tức bất cứ gì về đương kim tổng thống Mỹ. Không đọc những gì ông tweet. Không quan tâm gì đến chính trị Mỹ hiện giờ. Nước Mỹ đã bị chia rẽ ra quá nhiều. Những nhà cầm quyền vì lợi ít cá nhân và đồng tiền đã bán đi lương tâm và đạo lý làm người của mình. Thật không xứng đáng chút nào cả.

Càng để ý đến càng thêm tức giận. Nền tảng dân chủ của nước Mỹ đang bị đe dọa và làm nhục. Thế mà những người có trách nhiệm với chính quyền không dám đứng lên để bảo vệ nó. Để một thằng già với đầu óc hẹp hòi và tính tình của một đứa trẻ ba tuổi phá hoại tanh bành. Thật tội nghiệp cho đất nước Mỹ.

Tôi vẫn tin rằng chế độ dân chủ của Mỹ sẽ bền vững tuy nó đang trong tình trạng khủng hoảng. Chỉ còn chín thắng nữa chúng ta sẽ thấy được số mệnh của nước Mỹ. Tôi sẽ đợi. Đợi chờ đất nước Mỹ được giải thoát. Còn giờ đây tôi chỉ bị lờ đi và thu nhỏ lại thế giới riêng của mình. Trong chính trị tôi đã bớt căng thẳng nhiều vì thật ra tôi cũng chẳng làm được gì. Tôi còn một gia đình bé nhỏ để lo lắng. Chuyện chính trị tôi coi như kẻ ngu si hưởng để thái bình.