Đặng Hoàng Giang: Thiện, ác và smartphone

Làm nhục công cộng trên mạng là một trong những tai hại lớn trên thế giới. Nếu nhẹ thì khiến nạn nhân xấu hổ trong xã hội. Còn nặng sẽ đưa đến tự sát. Với Thiện, Ác và smartphone, Đặng Hoàng Giang nêu ra những thí dụ làm nhục tập thể từ thế kỷ trước và trầm trọng hơn khi ai cũng có smartphone. Chỉ trong cộng đồng người Việt, tác giả ghi lại những câu nói ác độc của những kẻ vô danh đã làm tổn thương đến nạn nhân. Trong phần sau của sách, tác giả đưa ra những cách thức để giúp đỡ chúng ta cách đối xử với nhau qua mạng. Đề tài tuy hữu ích nhưng tác giả cứ lập đi lập lại khiến người đọc bị đuối. Theo tôi, biện pháp đơn giản là bình luận trên mạng như bình luận ngoài đời. Những gì không nói được ngoài đời thì đừng nói trên mạng. Không muốn phiền muộn thì đừng tham gia vào chuyện của người khác và quăng cái smartphone đi cho rồi.