Hồng Hải: Thương được cứ thương đi

Những câu chuyện ngắn được kể lại qua một người có tấm lòng luôn mở rộng và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh. Trên đời này cần có nhiều người như Hồng Hải vậy. Cho dù những việc làm nhỏ nhưng vẫn có ý nghĩa. Đừng đợi đến giàu to mới làm chuyện lớn. Giúp được cứ giúp. Thương được cứ thương.