Mỹ Linh: Chat với Mozart 2

Sau 13 năm Mỹ Linh mới cho ra lò album thứ nhì của Chat với Mozart. Và sự đợi chờ lâu dài đó cũng được đáp ứng xứng đáng. Giọng hát Mỹ Linh vẫn khỏe và vẫn nồng nàn. Ca từ của Dương Thụ vẫn đẹp và nhẹ nhàng. Riêng phần nhạc thì có nhiều mới mẻ và nhiều sắc màu. Không chỉ classical, mà còn có jazz, blues, funk, và chút hip-hop nên những tác phẩm rất dễ nghe và rất dễ gần. Album thành công tốt đẹp.