Trung Trung Đỉnh: Ngõ Lỗ Thủng

Quyển tiểu thuyết ngắn nói về đời sống của những nhân vật trong ngõ Lỗ Thủng gồm có anh Gù, cô gái làm điếm, vợ chồng gã tiến sĩ, và Bình (người kể chuyện). Trong ngõ Lỗ Thủng có nhiều thành phần khác nhau từ những người lao động đến những người buôn bán đến dân trí thức. Qua những lời quăng tục, những cãi cọ, những buổi nhậu nhẹt vui vẻ, và những cảnh tình dục điên cuồng, ngõ Lỗ Thủng là một nơi thú vị. Trung Trung Đỉnh viết ngắn gọn nhưng nêu ra những lỗ thủng đớn đau trong cuộc sống.