Trần Kỳ Trung: Giá tôi là đàn bà

Tôi thường tránh đọc những bài viết về chiến tranh Việt Nam dù cách nhìn trong hoặc ngoài nước. Nhưng khi đã lỡ đọc tập truyện ngắn của Trần Kỳ Trung thì đọc cho hết. Mặt dù tác giả viết về thời kháng chiến chống Mỹ sau năm 1975, những câu chuyện của ông nói lên những tình mẫu tử, anh em, và trai gái. Khi thoát khỏi được cái chính trị trong những bài viết, tôi thích cách viết mộc mạc và cái nhìn đời và đạo đức làm người của tác giả.