Cát Thảo: Nắng, mưa, em và anh

Truyện tình cảm ngắn của Cát Thảo viết về ba người trẻ (một nữ hai nam) cùng mối quan hệ hơi phức tạp. Nội dung cũng tạm được cho dù có những chi tiết không rõ ràng chẳng hạn như “trường X” và tuyết mùa đông. Người Việt ở Việt Nam thì làm gì có tuyết. Tôi đọc cố ý để học chữ Việt nhiều hơn là hứng thú về câu chuyện. Tôi không thích đọc tiểu thuyết tình cảm mấy nhưng ở đây sách tiếng Việt rất hạn chế.